रूपेशका नेपाली कविताहरू

4/17/2012

मान्छे!


……….
………….!

मान्छे...
मान्छे... मान्छे...
मान्छे... मान्छे... मान्छे...

तिमी! ! ! हौं र...?

मान्छे.... को हो त??

ईश्वरलाई पनि थाहा छैन।

ईश्वर!
……….
………….!

ईश्वर...
ईश्वर... ईश्वर...
ईश्वर... ईश्वर... ईश्वर...

तिमी! ! ! होइन र...?

ईश्वर को हो त??

विश्वासलाई थाह... !!

तर विश्वास कसमा छ, ??

मान्छे र ईश्वर दुवैलाई थाह छैन!!

No comments:

Post a Comment